Podmienky používania webstránky, obmedzenia zodpovednosti

Podmienky použitia

Ak nie je uvedené inak, autorské práva k textom, grafike a ďalším materiálom chráneným autorským právom, ktoré sú umiestnené na internetovej adrese http://www.appleportal.sk, patria prevádzkovateľovi príslušných stránok. Autorské práva k textom prislúchajú ich autorom. Medzi texty sa radia články, recenzie, komentáre, správy, príspevky vo fóre a ďalšie služby portálu. Publikovaním dáva autor prevádzkovateľovi portálu časovo a geograficky neobmedzenú neexkluzívnu licenciu na šírenie obsahu registrovaným užívateľom.

Obsah tohto servera je chránený autorským zákonom a jeho šírenie je bez písomného súhlasu autora zakázané. Návštevník servera http://www.appleportal.sk smie použiť dokumenty stiahnuté z tohto servera len pre vlastné použitie a nesmie ich distribuovať v akejkoľvek forme tretím stranám. Všetky ochranné známky alebo iné označenia tretích osôb alebo výrobkov alebo služieb tretích osôb, ktoré sú spomenuté na týchto stránkach, prislúchajú ich právoplatným držiteľom a sú použité výlučne na identifikáciu príslušných osôb alebo ich výrobkov alebo služieb.

 

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa a návštevníka webstránky

Prevádzkovateľ nezaručuje, že informácie publikované na internetovej adrese http://www.appleportal.sk sú správne, úplné a aktuálne a prešli jazykovou kontrolou. Z toho dôvodu prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo inú ujmu, ktorá by užívateľovi uvedených stránok mohla vzniknúť v dôsledku použitia takýchto informácií. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, na ktoré jeho stránky môžu odkazovať.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie alebo obsah materiálov, ktoré na jeho stránky umiestnia tretie osoby, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tak stane s jeho vedomím alebo nie. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo odstrániť z internetových stránok akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré na jeho stránky umiestnia tretej osoby, a to bez udania dôvodu.

 

Doplnenie neskôr

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site